آرشیو برچسب: ابعاد مقياس سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري کارور و وايت (فرم 24 ماده ای)

مقياس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری کارور و وایت (فرم 24 ماده ای)

هدف: ارزیابی سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري و خرده مقیاس های آن (حساسيت سيستم بازداري رفتاري، حساسيت سيستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهي به پاداش، جستجوي سرگرمي)

تعداد سوال: 24
تعداد خرده مقیاس: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد (استاندارد)
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

مقياس سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري کارور و وايت (فرم 24 ماده ای)

شیوه نمره گذاری و تفسیر

مقياس سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري (کارور و وايت، 1994) شامل 20 پرسش خود گزارشي و دو زیرمقیاس است: زير مقياس BIS و زیر مقیاس BAS. در قسمت زیر این دو زیر مقیاس توضیح داده شده اند:

  • زیر مقیاس BIS در اين پرسشنامه شامل هفت آيتم است که حساسيت سيستم بازاداري رفتاري يا پاسخدهي به تهديد و احساس اضطراب هنگام رويارويي با نشانه هاي تهديد را اندازه مي گيرد.
  • زیر مقیاس BAS نیز سيزده آيتمی است، که حساسيت سيستم فعال ساز رفتار را مي سنجد، و خود شامل سه زير مقياس ديگر است که عبارتند از:
  • سائق(BAS-DR،چهار آیتم)،
  • پاسخدهي به پاداش[1] (BAS-RR، پنج آيتم)،
  • جستجوي سرگرمي(BAS-FS، چهار آیتم).

آيتم ها روي يک مقياس چهار درجه اي توسط آزمودني رتبه بندي مي شود که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: