آرشیو برچسب: ابعاد مقياس تندرستي معنوي پرستاران

مقياس تندرستي معنوي پرستاران

هدف: بررسي ميزان تندرستي معنوي در پرستاران (از دو بعد باورهاي ديني و باور به خدا)

تعداد سوال: 34
تعداد خرده مقياس: 2
شيوه نمره گذاري و تفسير:‌ دارد
روايي و پايايي:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس تندرستي معنوي پرستاران

************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه داراي 34 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان تندرستي معنوي در پرستاران (از دو بعد باورهاي ديني و باور به خدا) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف ليكرت شش گزينه اي بوده كه در جدول زير امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است: ……