آرشیو برچسب: ابعاد مقياس ترديد در انتخاب تخصص باليني (نسخه ایرانی)

مقياس ترديد در انتخاب تخصص باليني (نسخه ایرانی)

هدف: سنجش میزان تردید در انتخاب تخصص بالینی از ابعاد مختلف (تردید کلی، عقب انداختن تصميم گيري، موانع تصمیم گیری، نامصمم بودن)

تعداد سوال: 38
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقياس ترديد در انتخاب تخصص باليني (نسخه ایرانی)