آرشیو برچسب: ابعادسیاهه باورهای ارتباطی

مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

هدف: ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیري همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوتهاي جنسیتی)

تعداد سوال: 40
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (استاندارد)
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

باورها، شناخت و اسطوره هايي که در اذهان افراد از جمله زوج ها وجود دارد در نحوه ارتباطات آنها تاثير مي گذارد. شناخت اين باورها و نفوذ آنها را در زوج ها، کارکرد خانواده، در سازگاري زناشويي و تداوم اين ارتباط، نمي توان ناديده گرفت.

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیري همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوتهاي جنسیتی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..