آرشیو برچسب: آوای تدافعی

پرسشنامه آوای كاركنان زهیر و اردوقان (2011)

هدف: سنجش آوای کارکنان (آوای مطیع، آواي تدافعی، آوای نوع دوستانه)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه آوای كاركنان زهیر و اردوقان (2011)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف آوای کارکنان

آواي كاركنان به عنوان راهبردهاي ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است. امروزه سازمانهـا به منظور دستيابي به مزيت رقابتي و توسعه مستمر خود اين فرصت را براي كاركنان فراهم ميكننـد 5 تا آنها ايدهها، نظرها و اطلاعات خود را در فرايندهاي مـرتبط بـا كـار خـود بيـان نماينـد (موسـي ، 2011). رفتار آوا به اظهار نظر، اطلاعات و ايدههاي كاركنان درباره تغييردر سازمان اشاره ميكنـد و ديگران، 2003). آواي كاركنان در زمينه رفتار شهروندي ديدگاهي منحصربهفـرد بـه 6 (وان داينه خود اختصاص داده و علاوه بر آن براظهار نظرهاي مستقيم از بالا، پايين و افقي كه به طـور صـريح هدفشان سودرساندن به سازمان و گروه است، تأكيد ميكند. آواي كاركنان به دو صورت مسـتقيم بين مديريت و كاركنان از طريق مشاركت كاركنـان يـا بـهصـورت غيرمسـتقيم توسـط نماينـدگان كاركنان اتفاق مي افتد.