آرشیو برچسب: آنالیز آماری

سفارش شماره 401

سفارش شماره 401

همین الان دانلود فرمائید

قینمت: 330000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)