آرشیو برچسب: آزمون کرنل

شاخص کرنل (فرم N2)

هدف: سنجش روان پزشکی و روان تنی افراد (ترس و نابسندگی – افسردگی – ناآرامی و اضطراب – علایم عروقی و عصبی – واکنش یکه خوردن – علایم روان تنی – خودبیمار انگاری و ضعف – علایم معده ای – روده ای – حساسیت و بدگمانی – انحراف اجتماعی و روانی مشکل زا)
تعداد سوالات: 101
تعداد خرده مقیاس: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
ن.ع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شخصیت مرزی در جامعه ایرانی (BPI)

2- مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه های مختلف شخصیت در دانشجویان

3- مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

4- آزمون شخصیتی رورشاخ

5- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم کوتاه

6- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

7- آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

8- پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

8- مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

9- پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل

10- پرسشنامه تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا

11- پرسشنامه تیپ شخصیت A و B

12- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه

13- پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

14- پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

15- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

16- پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

17- پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

18- پرسشنامه شخصیتی ۳ عاملی کتل

19- پرسشنامه شخصیتی آیزنگ

20- پرسشنامه منبع استرس (شخصیت)

21- پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان

22- آزمون شخصیت مینه سوتا ( MMPI )

23- پرسشنامه شخصیت کتل (خلاصه شده)

ترم آخر: یک انتخاب دقیق

شاخص کرنل (فرم N2)