آرشیو برچسب: آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس

مقياس نياز به خاتمه دی بيكر و كراوسون (NFCS)

هدف: سنجش میزان تمایل فرد به قاطعیت و اجتناب از ابهام از ابعاد مختلف (ترجيح ساختار، ترجيح قطعيت)
تعداد سوال: 28
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس خود آشکار سازی (قاطعیت)

۲- پرسشنامه قاطعیت

۳- مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS)

4- پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

ترم آخر مورد تایید اساتید دانشگاهی

مقياس نياز به خاتمه دی بيكر و كراوسون (NFCS)

تعریف قاطعیت

به اعتقاد كيت ديويس قاطعيت فرايند بيان احساسات، درخواست تغييرات، دادن و دريافت كردن بازخور صادقانه است (DAVIS AND ET.AL 2002,P269). لنج و جاكوبسكى معتقدند قاطعيت عبارت است از گرفتن حق خود و ابراز افكار، احساسات و اعتقادات خويش به نحوى مناسب، مستقيم و صادقانه به صورتى كه حقوق ديگران زيرپا گذاشته نشود (هارجى و ديگران، ،۱۳۷۷ ص۲۹۷). قاطعيت با درك و پذيرش اينكه هر فردى حق انتخاب و كنترل زندگى خود را دارد آغاز مى شود. قاطعيت به معناى بهره كشى از ديگران نيست، بلكه به معناى محافظت از خود و منابع خود است (بركو، ،۱۳۷۸ ص۲۱۳). هر تعريفى كه از قاطعيت موردقبول قرارگيرد بايد در آن بررعايت و احترام به حقوق خود و ديگران تأكيد و ميان گرفتن حقوق خود و پايمال كردن حقوق ديگران تمايز قايل شد.

آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس

هدف: ارزیابی نوع تعامل اجتماعی فرد

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس

تعریف تعامل اجتماعی

رگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد اصطلاحاً به این عمل متقابل دوسویه تعامل اجتماعی یا کنش متقابل اجتماعی گفته می‌شود. دراین صورت میان این دو شخص یک رابطه اجتماعی برقرار می گردد. همچنین لازم به ذکر است که در زمینه ایجاد و شکل گیری تعامل اجتماعی حضور و وجوداشخاص دیگر ضروری و مهم می‌باشد به طوری که شخص در رابطه با دیگران باید حضورآنهارا مد نظ رقراردهد. مثلااگر دو کودک در کنار یکدیگر به فعالیتی کاملا مستقل بپردازند در این وضعیت بین این دو شخص هیچگونه رابطه اجتماعی برقرار نگردیده‌است. ازطرف دیگرلازم به ذکراست که درهنگام پاسخ به کنش اجتماعی لازم است که مخاطب معنای کنش فرد را به نحو مطلوب فهمیده باشد. به عبارت دیگر فرد با رفتار خود نشان می‌دهد که انتظارات فرد اول را متوجه شده‌است. برآیند کنش متقابل اجتماعی منجربه شکل گیری مفهوم دیگری به نام گروه اجتماعی می‌شود.