آرشیو برچسب: آرزوهای شغلی + پرسشنامه

پرسشنامه آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005)

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف آرزوهای شغلی (شایستگی فنی/ حرفه ای، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات سازمانی، امنیت جغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خدمت یا تاثیر داشتن، خودمختاری/استقلال، سبک زندگی، چالش اصیل)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

29,000 ریال – خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)

هدف: سنجش آرزوهای شغلی زنان از ابعاد مختلف (آرزوهای رهبری و موفقیت، آرزوهای آموزشی)

تعداد سوال: 8
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)

تعریف آروزهای شغلی

آرزوهاي شغلي، تلاش آگاهانة فرد براي اطلاع از مهارتها، گرايشها، ارزشها، فرصتها، محدوديتها، انتخابها و دستاوردهايش است (41). همچنين تشخيص هدفهاي مربوط به شغل و تعيين برنامهاي براي دستيابي به اين هدفهاست (37). اين آرزوها بازگوكنندة مراحل و مسيري در طول زمان است، كه نشاندهندة نيازها، محركها و آرزوهاي شخص در زمينة كار و فعاليتهايي است كه به باور جامعه به پاداشهاي مالي و موقعيتي براي شاغل به كار منجر ميشود (33). (2003) آرزوهاي شغلي الگوهاي مشخصي از استعدادها، ظرفيتها، انگيزه ها، به اعتقاد مايگوناگ و هربرچ نگرشها و ارزش تصورشده توسط فرد است كه مسير پيشرفت شخص را بعد از سالها تجربه و بازخورد از دنياي واقعي هدايت و تثبيت مي كند (27). (2009) ابراز كردند كه آرزوهاي شغلي بيانگر اين موضوع است كه افراد نمي خواهند 2 كلاپويك و رومس بيشتر مردم خودپندارة نيرومندي از هويت 3 خودشانرا در يكزمينة خاص محدود كنند (21). به باور شين شغلي خود شكل مي دهند كه رفتارهاي آرزومندانة آنها را نسبت به شغل و تكاليف كاري آنها جهت دهي ميكند و به افراد انگيزه ميدهند و موجب ميشوند فرد وقتي شغلي را انتخاب كردد، نتواند آن را متوقف كند. همچنين يا مسير شغلي) برشمرده و اظهار داشته است كه 4 او آرزوهاي شغلي را از اركان زندگي حرفهاي (كارراهة شغلي اين ركن زندگي حرفهاي، انتخابهاي شغلي را در افراد شكل ميدهد.