آرشیو موضوعی: پروژه

دانلود پروژه: تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم

دانلود پروژه: تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم

تعداد صفحات: 50

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

هیمن الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

دانلود پروژه: تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم

چکیده  :

یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن می باشد. از یک نگاه، می توان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته می شود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز می سازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط هوش سازمانی با توسعه مدیریت دانش سازمانی

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط هوش سازمانی با توسعه مدیریت دانش سازمانی

تعداد صفحات: 140

تعداد فصل: 5

فهرست بندی: دارد

تعداد منابع: 40

سطح: عالی

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 16000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

دانلود مقاله: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

دانلود مقاله: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

تعداد صفحات: 17

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می کنند، اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. چنانکه، هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول  و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی، به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می دادند بجای ارتباطات مکاتبه ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی [1] و داد و ستد الکترونیکی[2] گاه، بجای یکدیگر به کار می روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می باشند که در آن  فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه ای از زمان به وجود آمده اند و دارای مفاهیمی متفاوت می باشند.

داد و ستد الکترونیکی،  اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه های تجارت اطلاق می گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه گذاری و غیر آن را شامل می شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می شود.

عنوان پروژه: بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در بین جوانان

عنوان پروژه: بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در بین جوانان
تعداد صفحات: 88
تعداد فصل: 5
منابع: دارد
پرسشنامه: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 12000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

عنوان پروژه: بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی در دانش‌آموزان

عنوان پروژه: بررسی علل اجتماعي افت تحصيلي در دانش‌آموزان
تعداد صفحات: 228
تعداد منابع: 47
فهرست بندی: دارد
فصل بندی: دارد (پنج فصل)
نوع فایل: word 2007
سطح: عالی

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 9000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: با بیشترین سابقه در عرصه خدمات پژوهشی

دانلود مقاله: تاثيرات طلاق در خانواده

images

دانلود مقاله: تاثيرات طلاق در خانواده
تعداد صفحات: 33
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

ضعف بنيه فرهنگي و عدم آگاهي و پايبندي به ايمان و تقيدات مذهبي خانواده‌ها، بخصوص در ميان والدين؛ به عنوان مهمترين عامل سستي روابط خانوادگي و در نتيجه افزايش طلاق در ايران اعلام شد.

معضلات اجتماعي مانند افزايش نرخ طلاق و گسترش اضطراب در ميان جوانان، اين روزها مورد بحث رسانه هاي همگاني و موضوع بسياري از همايش ها و سمينارها در سراسر کشور قرار گرفته و بسياري از آنها حاوي آمارهاي بسيار تکان دهنده اي است.

بي ترديد افزايش دامنه آفت هاي جامعه که بايد دست اندرکاران امور تعليم و تربيت و فرهنگ سازي کشور را به تامل و چاره انديشي اساسي وادارد، معلولي بيش نيست. براي تجهيز و مقابله با اين پديده هاي ناهنجار، ابتدا بايد علل و ريشه هاي بروز اين مساله مهم را شناسايي کنيم، در غير اين صورت هر راه حلي اگرچه با صرف هزينه هاي زياد، بي تاثير خواهد ماند. به اين ترتيب، درخواست طلاق هنگامي صادر مي شود که هرگونه اميد و تلاش براي دستيابي به کانون گرم زندگي مشترک بي پاسخ مي ماند و واقعيتهايي رخ مي دهد که دستيابي به آرزوها را ناممکن مي سازد و آنگاه تنها راه رهايي به جدايي ختم خواهد شد. اما روانشناسان معتقدند: زندگي مجموعه اي از افتادن ها و برخاستن ها، لذت ها و تلخکامي ها، خواب ها و بيداري هاي هدفدار است، اين که تصور کنيم همه امور بايد موافق ميل و خواسته ما تحقق پذيرد، تصويري اشتباه است.

اصولاً خانواده اي را نمي توان سراغ گرفت که در آن به هيچ وجه اختلاف فکر و سليقه وجود نداشته باشد، هر انساني ذوق و سليقه اي مخصوص به خود دارد. اما براي دستيابي به آرامش بايد اين ذوق و سليقه را به هم نزديک کرد، زيرا انسان ها تنها در سايه توافق ها مي توانند در کنار هم زندگي کنند نه اختلاف ها. از سوي ديگر، در زندگي مشترک بي اعتنايي به پيمان زندگي، خودخواهي ها و تنگ نظري ها، بي حوصلگي و بي توجهي به سرنوشت يکديگر، اختلاف در سليقه ها، فزون طلبي ها، تنوع جويي ها، عدم رعايت وظايف فرد است که “طلاق” را مي آفريند و اين پايان مشکلات نيست، بلکه سرآغاز ويراني است و معضلات جديد را به وجود مي آورد.

پرسشنامه عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان

هدف: ارزیابی عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان (نظم اجتماعی، احساس کنترل اجتماعی، پوشش مناسب زنان، محل سکونت، پایبندی مذهبی، هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی)

تعداد سوال: 43
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 35000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان

تعریف احساس امنیت

 احساس به معنای درک چیزی است با یکی از حواس و امنیت به معنای بی­خوفی، بی­بیمی است(1). احساس امنیت،تلقی انسان­ها از وضعیتی است که در آن تصور می ­شود تهدیدی متوجه جان، مال و ارزش­های آنها نیست و یا حداقل اگر هم چنین تهدیدی وجود دارد، قابل کنترل است (2).

احساس امنیت بُعد ذهنی امنیت تلقی می ­شود. عواملی که باعث شکل­گیری ناامنی می­شوند، الزاماً همان­ هایی نیستند که به نگرانی و احساس ناامنی می ­انجامند و این عوامل همپوشانی کامل ندارند. صاحب­نظران مفهوم احساس امنیت را همانند مفهوم امنیت متعدد و متفاوت بیان کرده­ اند. نظر برخی از آنها راجع به مفهوم احساس امنیت به شرح زیر است:

لینگ (Ling.R.D) موضوع مورد توجه­اش، امنیت وجودی یا امنیت هستی شناختی است. امنیت وجودی یکی از صورت­ های مهم احساس امنیت به معنای وسیع آن است. امنیت وجودی نشان از یک نیاز فردی و نیاز به اطمینان از تداوم هویت خود، دوام محیط­ های اجتماعی و مادی اطراف خود را دارد. به نظر او امنیت وجودی سبب احساس امنیت و نبود آن باعث عدم احساس امنیت می­گردد (3). گیدنز (Giddens.A) امنیت وجودی را اطمینان به تداوم شخصیت خود و نیز هویت و دوام محیط ­های اجتماعی و مادی کنش می­داند، تا جایی که فقدان این امنیت باعث حساس شدن و شکننده ­شدن فرد از لحاظ عاطفی می­ شود (4).هورنای( Horney.k) معتقد است که احساس امنیت به معنی نداشتن اضطراب است که بر اثر رفع نیازهای افراد انجام می­ شود (5) و اضطراب بنیادی که ناشی از عدم ارضای نیازهاست سبب ناامنی و عدم احساس امنیت می­ شود.مزلو(Maslow.A) احساس امنیت را یکی از نیازهای ثانوی یا ذهنی، روحی و فکری انسان تلقی نموده است. از نظر مزلو احساس امنیت دومین نیاز اساسی انسان پس از نیازهای زیستی است (6).

محققان سه رویکرد عمده را در تجزیه و تحلیل و علت­یابی پدیده­ های احساس امنیت بیان کرده­اند:

رویکرد اول: با عنوان «آسیب­پذیری»، اعم از آسیب­پذیری­های فیزیکی، روان­شناختی و اقتصادی شناخته می­شود. در این رویکرد بر عواملی همچون جنسیت، سن، موقعیت اجتماعی- اقتصادی افراد تأکید کرده ­اند. در بین این عوامل، جنسیت بیشترین قابلیت را برای توضیح و پیش­بینی احساس ناامنی دارد.

رویکرد دوم: عنوان «تجربۀ جرم»، اعم از مستقیم (به­ عنوان قربانی) و غیرمستقیم (از طریق دوستان، تماس­های اجتماعی یا رسانه) را با خود دارد. این رویکرد ساده­ترین مدل تبیین احساس ناامنی را تاکنون ارائه کرده است، بدین معنی که سطح احساس ناامنی در یک جامعه معلول سطح فعالیت­های مجرمانه در آن است.

رویکرد سوم: بر محیط اجتماعی و فیزیکی محلی به­ عنوان منابع احتمالی احساس ناامنی (مانند تأکید بر آشفتگی­های فیزیکی و فقدان انسجام اجتماعی به­عنوان منبع احساس ترس و ناامنی) متمرکز است. در این دیدگاه تلاش بر این است که بین احساس فردی و متغیرهای زمین ه­ای مانند شهرنشینی، زندگی اجتماعی و آشفتگی مدنی ارتباط برقرار شود..

راجع به گسترة احساس امنیت می­توان گفت، همان­طور که چیزی به نام امنیت مطلق وجود ندارد، انتظار احساس امنیت مطلق و رهایی کامل از تشویش، ناممکن و به لحاظ اجتماعی هم مطلوب نیست، زیرا قدری اطمینان و تعارض خصوصیت ذاتی زندگی انسان است. بنابراین میزان احساس امنیت مطلوب و به ­عبارتی میزان بهینه خطرپذیری را فقط به ­صورت تجربی و در تعاملات می­توان مشخص نمود.

یکی از عوامل مؤثر در احساس امنیت شهروندان نحوۀ عملکرد پلیس است. در ساده­ترین مدل تبیین احساس ناامنی، سطح احساس ناامنی در یک جامعه را معلول سطح فعالیت­های مجرمانه در آن جامعه می­دانند. هر چه پلیس فعالیت­ های مجرمانه را کنترل و از چگونگی وقوع جرائم و پیشگیری از آن اطلاع­رسانی دقیقی به عمل آورد، شهروندان احساس امنیت بهتری دارند.

کلیدواژه ­ها

تهدید، امنیت وجودی، احساس امنیت، پلیس، آسیب پذیری.

ارجاعات

1- دهخدا، علی­اکبر. لغت­نامۀ دهخدا. ج 1و3 . تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377، صص 3376 و 3377 و 1105.

2- حسینی، حسین. احساس امنیت و مدیریت آن در جامعه (جزوه). صص 40- 29.

3- گیدنز، آنتونی. پیامدهای مدرنیته. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز، 1378، ص 110.

4- گیدنز، آنتونی. تجدد و تشخص. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: نشر نی،1377، ص 115.

5- لاندین، رابرت ویلیام. نظریه ­ها و نظام روانشناسی. ترجمة یحیی سیدمهدی. تهران: مؤسسة نشر ویرایش، 1378، ص158.

6- رضائیان، علی. مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت، 1381، صص 108و105.

7- جهانتاب، محمد. تأثیر سرمایة اجتماعی بر احساس امنیت (رسالة دکتری). تهران: دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، 1390، صص 49-47.

 منبع بیشتر

بیات، بهرام. جامعه ­شناسی احساس امنیت. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1388، صص 18-14.

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر رسانه های صوتی و تصویری صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان غربی بر ترویج فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

تعداد صفحات: 120
تعداد فصل: 5
تعداد منابع: 52
پروپوزال: دارد
چکیده انگلیسی و فارسی: دارد
 فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
فایل اس پی اس اس: دارد
سطح: بسیار عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 19000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت مدیریت زمان در کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی

تعداد صفحات: 115
تعداد منابع: 49
تعداد فصل: 5
چکیده انگلیسی و فارسی: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
پروپوزال: دارد
فایل اس پی اس اس: دارد
سطح: بسیار عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 19000 تومان
خرید فایل

Desc (1)

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: 105
تعداد منابع: 40
تعداد فصل: 5
فهرست بندی: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد (پرسشنامه خودکارآمدی شرر و پرسشنامه مهارت های زندگی)
فایل اس پی اس اس: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 16000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پایان نامه: بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و خودکارآمدی