مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

هدف: ارزیابی میزان درگیری شغلی از ابعاد مختلف (سرزندگی، فداکاری، شیفتگی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه درگیری شغلی (ریاحی و همکاران، 1392)

2- پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کجنر (JIQ)

3- پرسشنامه دلبستگی شغلی لوداهل و کجنز (2001)

4- پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

5- پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

6- مقیاس شغل به طور کلی آیرونسون و همکاران (JIGS) (احساسات نسبت به شغل)

7- پرسشنامه شیفتگی کاری باکر (2008) (WOLF)

مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

تعریف درگیری شغلی

درگير شدن در کار به سطح بالايي از انرژي و مصمم بودن در مورد کار اشاره دارد و به عنوان تسلط هر يک از افراد سازمان بر وظايف شغلي خود تعريف می شود. به هرحال تعاريف مختلفي از درگيري شغلي وجود دارد. در يک تعريف، همانندسازي روانشناختي فرد با شغلش درگيري شغلي ناميده می شود. در تعريفي ديگر، درگيري شغلي مشتمل بر نحوه ادراک کارکنان از محيط کاري و شغل خود و در هم آميختن کار و زندگي شخصي است (قنبری و همکاران، 1394). در مجموع می توان گفت درگيري شغلي يک مفهوم انگيزشي است و به اين نکته اشاره داد که کارکنان محيط کارشان را چگونه ارزيابي می کنند.