پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریتی مدیران دانایی فرد و همکاران (1388)

هدف: ارزیابی میزان شایستگی مدیریتی مدیران

تعداد سوال: 28

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریتی مدیران دانایی فرد و همکاران (1388)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف شایستگی های مدیریتی

محبوبيت و رواج رويكرد شايستگي كه در اوايل دهه 1990 به اوج رسيد و هم اكنون نيز ادامه دارد، تأثيرات زيادي را بر بسياري از سازمانها داشته است (لوسيا و همكاران، 1999:15 ). ج تـهاني شدن و ـشديد فشارهاي رقابتي، نقش شايستگيهاي مديريتي را در بهبود عملكرد سازمان، بهرهوري و در نتيجه مزيت رقابتي برجسته نموده است (اسكار بروف تامپو . 2000( ، 2 (1994)، اظهار ميدارد كه در سالهاي اخير اساس مزيت رقابتي سازمانها و شركتها از منابع طبيعي به سرمايهي انساني تغيير يافته است. بنابراين استفاده ؤي م ثر از سرمايهي انساني به شكل شايستگيهاي مديريتي درمحيط رقابتي بسيار حياتي ميباشد. امروزه سازمان ها اهميت بهبود شايستگيهاي كاركنان خود را با تكيه بر اين اصل كه افراد شايسته احتمال بيشتري دارد كه اهداف و آرمانهاي عملكرد خود را برآورده كنند درك كردهاند. علاوه بر اين، اين حتمال وجود دارد كه افراد شايسته قادر به استفاده از دانش، تواناييها، مهارتها، قابليتها و ويژگيهاي فردي، براي دستيابي به اهداف و استانداردهاي مورد نياز نقشها و عملكردشان، و در نتيجه بهبود پويش مستمر سازمان براي مزيت رقابتي باشند. لذا شناسايي و ارتقاء مهارت، دانش، و تواناييها و خصيصههاي فردي و در يك كلام شايستگيهاي آنان براي موفقيت سازمان ضروري و اجتناب ناپذير است (نكادو و مي ير، 2001). شايستگي در لغت اصطلاحاً به معناي داشتن توانايي، اختيار، مهارت، دانش، لياقت و صلاحيت است (Oxford Advenced,1993). از ديـدگاه ناك شـوين ـارون و الـوود 3 ( 2003 ) شايـستگي، دانـش، مهارتها و نـگرشهايي است كه يك ف بـرد ـه منظور انجام وظيفه يا اجراي نقش خود، دارا ميباشد يا بايد دار باشد. بوياتزيس شايستگي شغلي را به عنوان ويژگيهاي اساسي كاركنان ( مثل انگيزه، صفات شخصي، مهارت، تصور فرد از خود، نقش اجتماعي، مجموعهي دانش) كه منجر به عملكرد مؤثر يا بالاتر در كار ميشود، 2 تعريف مينمايد. هورنباي و توماس (1989 :53) شايستگي را به عنوان «دانش، مهارتها و و همكاران 3 ويژگيهاي مديران يا رهبران اثر بخش » تعريف مي نمايند. و در نهايت مي ير (1996) شايستگيهاي مديريتي را به عنوان دانش، تواناييها، مهارتها، و رفتارهايي كه براي عملكرد شغلي اثربخش در كار مديريتي مورد نياز است، تعريف ميكند. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *