پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان

هدف: ارزیابی انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان

تعداد سوال: 13
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان

اهمیت انتقال دانش

این‌ روزها و مخصوصا در آینده‌ در عصر دانش‌ كه‌در آن‌ مرزهای‌ ملی‌ كسب‌ و كار كمرنگ‌ می‌شوند،انتقال‌ دانش‌ و مهارت‌ و خلق‌ سازمان‌ >یادگیرنده‌<برای‌ موفقیت‌ و قدرت‌ رقابت‌ شركتها به‌ یك‌ امرحیاتی‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. به‌ نظر مارشال‌ و دیگران‌(۱۹۹۶) منظور از این‌ گفته‌ انتقال‌ دانش‌ و مهارت‌در سرتاسر سازمان‌، در بخشها، در كارگاهها،كشورها و در خارج‌ از مرزهای‌ ملی‌ است‌. آن‌ طوركه‌ گاروین‌ (۱۹۹۳) مطرح‌ می‌كند، برای‌ این‌ كه‌یادگیری‌ چیزی‌ بیشتر از یك‌ امر محلی‌ باشد بایددانش‌ تولید شود، حفظ شود و به‌ طرز بسیارمؤثری‌ در سرتاسر سازمان‌، در مقیاس‌ ملی‌وجهانی‌، گسترش‌ یابد.
گاروین‌ (۱۹۹۳، ۸۰) با تعریف‌ سازمان‌یادگیرنده‌ به‌ صورت‌ زیر بر این‌ فرایند تأكیدبیشتری‌ می‌گذارد.
… سازمانی‌ كه‌ در خلق‌، كسب‌ و انتقال‌ دانش‌و اصلاح‌ رفتار خود برای‌ درك‌ دانش‌ و بینش‌جدید مهارت‌ پیدا كرده‌ است‌.
لانك‌ (۱۹۹۷) در این‌ مورد استدلال‌ می‌كندكه‌ سازمانها باید به‌ سرعت‌ با محیط متحول‌سازگاری‌ پیدا كنند و متعهد به‌ یادگیری‌ پیوسته‌باشند. گیلبرت‌ و كردی‌ ـ هایز (۱۹۹۶) نیز مطرح‌می‌كنند كه‌ چون‌ مدیریت‌ دانش‌ به‌ جزئی‌ از فرایندیادگیری‌ پیوسته‌ تبدیل‌ شده‌ است‌، بنابراین‌ انتقال‌دانش‌ یك‌ فرایند ایستا نیست‌. علی‌ (۱۹۹۷)تجدید دانش‌ را رمز مزیت‌ رقابتی‌ می‌داند و به‌ نظروی‌ تجدید دانش‌ فقط شامل‌ خلق‌ دانش‌ جدیدنیست‌ بلكه‌ طرد دانش‌ كهنه‌ را نیز در بر می‌گیرد.وی‌ با این‌ بیان‌ بر پویا بودن‌ فرایند انتقال‌ دانش‌تأكید محكمتری‌ می‌گذارد. دانش‌ جدید توسطكسانی‌ خلق‌ می‌شود كه‌ دانش‌ و مهارت‌ خود را درسرتاسر سازمان‌ به‌ صورت‌ فرد به‌ فرد، فرد به‌گروه‌، گروه‌ به‌ فرد، گروه‌ به‌ گروه‌ تقسیم‌ می‌كنند.باب‌ باكمان‌ از آزمایشگاههای‌ باكمان‌ (گرینگارد،۱۹۹۸) با تأكید بر اهمیت‌ تقسیم‌ دانش‌ این‌ فرایندرا توصیف‌ می‌كند. وی‌ معتقد است‌ كه‌ تقسیم‌دانش‌ این‌ امكان‌ را برای‌ سازمان‌ فراهم‌ می‌كند كه‌تواناییهای‌ موجود خود را در مقیاس‌ جهانی‌اصلاح‌ كند و گسترش‌ دهد (كیدگر، ۱۹۹۸; فیشر وفیشر، ۱۹۹۸).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *