مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

هدف: اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان 12 تا 18 ساله و شناسایی 18 نوع راهبرد مقابله ای

تعداد سوال: 80
تعداد بعد: 18
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

2- پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

3- پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)

4- پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

تعریف راهبردهای مقابله ای

راهبردهای مقابله ای مجموعه ای ازتلاش های شـناختی ورفتـاری فرداست که در جهـت تعبیـر و تفـسیر و اصـلاح یـک وضـعیت تـنش زا بـه کـار مـی رود و منجـربـه کـاهش رنـج ناشـی ازآن می شود. دو راهبرد اصـلی مقابلـه عبارتنـد از : راهبـرد مقابلـه ای که شـامل کوشـش هـایی جهـت تنظـیم پیامـدهای 2 هیجان مدار هیجانی واقعه تنش زاست و تعادل عاطفی و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله از موقعیت تنش زا حفظ می کنند و راهبرد مقابله ای مساله مدار شـامل اقـدامات سـازنده فـرد در رابطه با شرایط تـنش زا اسـت وسـعی دارد تـا منبـع تنیـدگی را حذف کرده یا تغییردهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *