مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

هدف: ارزیابی دشواری تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی از ابعاد مختلف (عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، عدم وضوح هیجانی)

تعداد سوال: 36
تعداخرده مقیاس: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

تعریف تنظیم هیجان

زمانی که شخص دست به کاری می زند و متوجه می شود که این کار در راستای اهداف خویش بوده است، هیجانات به وجود می آیند. با این وجود توانایی فرد در کنترل هیجاناتش بعنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل یکی از مهم ترین قابلیت هاست که باید آموخته شود. تنظیم هیجانی و یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایند های اجتماعی _ روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می شود. .در واقع تنظیم هیجانی تنها سرکوب هیجان ها نیست، بلکه شخص نباید همیشه در یک حالت آرام وساکن از برانگیختگی هیجانی قرار داشته باشد. در عوض تنظیم هیجانی، شامل فرایند های نظارت وتغییر تجربیات هیجانی شخصی است (تامپسون، 1994)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *