پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

هدف: سنجش راهبردهای فراشناختی خواندن (کلی، حمایتی و حل مسئله)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

 راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند . درقیاس با انها راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت برخبرپردازی راهبردها و راهبردهای فراشناختی وهدایت آنها دمبو(۱۹۹۴) در مقایسه این دو راهبرد بایکدیگرگفته است،برحسب نظام ی شناختی به ما کمک می کنند تا اطلاعات تازه رابه منظورپیوند دادن با اطلاعاتی که می دانیم وبرای ذخیره سازی در حافظه ی درازمدت آماده سازیم….راهبردهای شناختی ابزارهای لازم برای یادگیری محتواهستند،اما راهبردهای فراشناختی بر راهبردهای شناختی اعمال کنترل می کنندوبه آنها جهت می دهند.به سخن دیگر،می توان به یادگیرندگان راهبردهای شناختی زیادی را آموزش داد،اما اگر آنان از مهارتهای فراشناختی لازم که می گوید در یک موقعیت معین کدام راهبرد یا استراتژی شناختی مورد استفاده قرارگیرد وچه وقت باید تغییر استراتژی داد بی بهره باشندهرگزیادگیرندگان موفقی نخواهند شد.بنابراین،راهبردهای شناختی وفراشناختی باید با هم کار کنند.

فلاول(1979)نیز راهبردهای شناختی وفراشناختی را با هم مقایسه کرده ودراین باره گفته است که یادگیرندگان ماهرراهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند واز راهبردهای شناختی استفاده می کنند تا برآن پیشرفت نظارت وکنترل داشته باشند. گود وبرافی (1995)نیز در توضیح آگاهی فراشناختی آن را” انتخاب هوشیارانهراهبردهای مناسب،نظارت براثربخشی آنها،اصلاح غلطها،درصورت لزوم تغییرراهبردها وجانشین ساختن آنها با راهبردهای جدید دانسته اند.

گارنر(1990)برای روشن ساختن تمایزبین راهبردهای شناختی وراهبردهای فراشناختی مثال زیر را ذکرکرده است:فرض کنید دانش آموزی قراراست در آینده ی نزدیک در امتحان درس تاریخ شرکت کند.برای آماده شدن به منظورشرکت دراین امتحان،کتاب درسی خود را که قبلا در طول ثلث یا ترم تحصیلی مطالعه کرده بازخوانی می کند ودرباره ی نکات مهم کتاب،برای مرور کردن درشب امتحان،یادداشت تهیه می نماید.بازخوانی مطالب کتاب درسی ویادداشت برداری دونوع راهبرد شناختی هستند،زیرا دانش آموزازطریق آنها اطلاعات مربوط به درس تاریخ را می آموزد وبه حافظه می سپارد.حال اگر دانش آموزمورد نظر ما،پس ازخواندن ویادداشت برداری،بکوشدتا با جواب دادن به سوالهای آخرفصلهای کتاب آموخته های خود را ارزشیابی کند،این ارزشیابی شخصی یک راهبرد فراشناختی به حساب می آید.اگرنتیجه ی این ارزشیابی نشان دهد که دانش آموز برای امتحان درس آمادگی کامل را کسب نکرده است همان راهبردهای شناختی یا راهبردهای شناختی دیگری را به کار خواهد بست تا اینکه بالاخره اطلاعات لازم را درباره ی کتاب کسب نماید.

لفرانسوا(1997)راهبردهای شناختی وفراشناختی را با اصطلاح راهبردهای یادگیری وتفکرمعرفی کرده وگفته است که این یک اصطلاح کلی است که هم مهارتهای شناختی راشامل می شود وهم مهارتهای فراشناختی را.او درکتاب خود با عنوان روانشناسی برای آموزش،به منظور روشن ساختن تمایز بین راهبردها یا مهارتهای شناختی وفراشناختی توضیحات زیر را داده است.

من تصمیم می گیرم که معانی اصطلاحات مربوط به آموزش وپرورش علوم شناختی جدید را بیاموزم انتخاب هدفی که فکر می کنم ازعهده ی آن بر می آیم (یک تجربه ی فراشناختی).به مطالعه ی مطلب مورد نظرخود می پردازیم(فعالیت شناختی).بعد از خواندن چند سطرمکث می کنم؛احساس مبهمی از اینکه چیزی را نفهمیده ام به من دست می دهد(تجربه فراشناختی).آن دو سطر را دوباره می خوانم(فعالیت شناختی).حال احساس می کنم که دارم می فهمم(فراشناخت) .به خواندن ادامه میدهم، وبه هرتعریفی که برمی خورم یکی دوبارآن را برای خودتعریف می کنم(مرورذهنی،یک راهبرد شناختی).احساسی به من دست می دهد حاکی از اینکه دارم یاد می گیرم(تجربه ی فراشناختی).کارم را به پایان می رسانم.به هر یک ازاصطلاحات نگاه می کنم وبه آرامی تعریف آن راتکرارمی کنم(عمل شناختی).ازاینکه مطالب را می فهمم وتا امتحان فردا آنها را به یاد خواهم داشت احساس رضایت می کنم(فراشناخت).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *